Kỳ tích từ hành trình chia sẻ yêu thương

Đêm nhạc thiện nguyện của nhóm "Đô Lương - Chia sẻ yêu thương" giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Ảnh : Tuấn Quỳnh
Đêm nhạc thiện nguyện của nhóm "Đô Lương - Chia sẻ yêu thương" giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Ảnh : Tuấn Quỳnh
Đêm nhạc thiện nguyện của nhóm "Đô Lương - Chia sẻ yêu thương" giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Ảnh : Tuấn Quỳnh
Lên top