Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỷ niệm 20 năm Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Khởi đầu trong mưa lũ