BÁO LAO ĐỘNG - QUỸ TẤM LÒNG VÀNG LAO ĐỘNG, VÍ MOMO:

Khởi động Dự án từ thiện “Mỗi ngày một nghìn”

Học sinh trường Dân tộc bán trú Thanh Sơn (Quảng Ninh) nhận quà tặng từ Quỹ xã hội từ thiện TLV Báo Lao Động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh trường Dân tộc bán trú Thanh Sơn (Quảng Ninh) nhận quà tặng từ Quỹ xã hội từ thiện TLV Báo Lao Động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh trường Dân tộc bán trú Thanh Sơn (Quảng Ninh) nhận quà tặng từ Quỹ xã hội từ thiện TLV Báo Lao Động. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top