Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khởi công “Mái ấm Công đoàn” từ “món quà của Thủ tướng"