Khởi công “Mái ấm Công đoàn” từ “món quà của Thủ tướng"