Thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

HUD trao hơn 403 triệu đồng tới người có hoàn cảnh khó khăn

Ông Nguyễn Tùng Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị - thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng trao hỗ trợ tới công nhân lao động.
Ông Nguyễn Tùng Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị - thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng trao hỗ trợ tới công nhân lao động.
Ông Nguyễn Tùng Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị - thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng trao hỗ trợ tới công nhân lao động.
Lên top