Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 50 triệu đồng giúp đỡ cháu Hương tiếp tục giấc mơ đại học