Hơn 1.700 thùng mì, nước hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân

Lên top