Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hơn 10.000 tấm lòng tri ân liệt sĩ Gạc Ma