Trường Mầm non Ngôi Sao Xinh:

Hội chợ xuân đặc biệt gây quỹ từ thiện xây trường vùng cao