Hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ Đoàn 337 và tiếp sức cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đại diện cho Quỹ TLV Lao Động - trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Phạm Ngọc Quyết. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đại diện cho Quỹ TLV Lao Động - trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Phạm Ngọc Quyết. Ảnh: Hưng Thơ
Ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đại diện cho Quỹ TLV Lao Động - trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Phạm Ngọc Quyết. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top