Hỗ trợ nước uống đóng chai cho các lực lượng chống dịch COVID-19

Quỹ TLV Lao Động phối hợp với Sở Y tế và Cty TNHH nhà máy MV Việt Nam hỗ trợ nước uống đóng chai. Ảnh: Hưng Thơ.
Quỹ TLV Lao Động phối hợp với Sở Y tế và Cty TNHH nhà máy MV Việt Nam hỗ trợ nước uống đóng chai. Ảnh: Hưng Thơ.
Quỹ TLV Lao Động phối hợp với Sở Y tế và Cty TNHH nhà máy MV Việt Nam hỗ trợ nước uống đóng chai. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top