Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động

Hỗ trợ người buôn gánh, bán bưng gặp khó do dịch COVID-19

Tiếp nhận 100 bộ áo quần bảo hộ y tế từ Công ty YAMATO DANA (ảnh NTH)
Tiếp nhận 100 bộ áo quần bảo hộ y tế từ Công ty YAMATO DANA (ảnh NTH)
Tiếp nhận 100 bộ áo quần bảo hộ y tế từ Công ty YAMATO DANA (ảnh NTH)
Lên top