Hỗ trợ người bán hàng rong và công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận rau củ phân phối cho các bếp ăn thiện nguyện phục vụ bệnh nhân ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: D.P
Đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận rau củ phân phối cho các bếp ăn thiện nguyện phục vụ bệnh nhân ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: D.P
Đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận rau củ phân phối cho các bếp ăn thiện nguyện phục vụ bệnh nhân ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: D.P
Lên top