Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho “mẹ nuôi của lính biên phòng”

Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Trần Thị Xưng. Ảnh: TH
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Trần Thị Xưng. Ảnh: TH
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Trần Thị Xưng. Ảnh: TH
Lên top