Hỗ trợ gia đình có người tử vong trong lũ ở Quảng Nam

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gia đình cháu Lê Ngọc Phương Uyên bị tử vong trong cơn lũ vừa qua. Ảnh: Thanh Chung
Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gia đình cháu Lê Ngọc Phương Uyên bị tử vong trong cơn lũ vừa qua. Ảnh: Thanh Chung
Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ gia đình cháu Lê Ngọc Phương Uyên bị tử vong trong cơn lũ vừa qua. Ảnh: Thanh Chung
Lên top