Quỹ TLV Lao Động:

Hỗ trợ gạo cho đồng bào gặp khó do COVID-19 ở biên giới Việt-Lào

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập trao gạo hỗ trợ cho người dân. Ảnh: HL.
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập trao gạo hỗ trợ cho người dân. Ảnh: HL.
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập trao gạo hỗ trợ cho người dân. Ảnh: HL.
Lên top