Hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam trao quà hỗ trợ cho chị Phan Long Hương Thủy.
Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam trao quà hỗ trợ cho chị Phan Long Hương Thủy.
Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Nam trao quà hỗ trợ cho chị Phan Long Hương Thủy.
Lên top