Hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế các bệnh viện bị cách ly tại Đà Nẵng

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ 10.000 khẩu trang loại tốt cho bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C, Đà Nẵng.
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ 10.000 khẩu trang loại tốt cho bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C, Đà Nẵng.
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ 10.000 khẩu trang loại tốt cho bệnh nhân và nhân viên y tế Bệnh viện C, Đà Nẵng.
Lên top