Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hỗ trợ 666 triệu đồng cho ngư dân nghèo và ngư dân có tàu gặp nạn