Hãy chung tay giúp nữ công nhân nuôi bố tai biến, mẹ và anh trai tâm thần

Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ em Huệ tự dựng một túp lều ngoài đồng và chỉ đi lang thang cả ngày. 
Ảnh: GĐCC
Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ em Huệ tự dựng một túp lều ngoài đồng và chỉ đi lang thang cả ngày. Ảnh: GĐCC
Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ em Huệ tự dựng một túp lều ngoài đồng và chỉ đi lang thang cả ngày. Ảnh: GĐCC
Lên top