Hành trình chiến đấu chống COVID-19 của nữ bác sĩ nơi tuyến đầu

Bác sĩ Anh Thơ (giữa) là thành viên nữ duy nhất trong đoàn 13 y bác sĩ đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đến 
Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19, ngày 19.4.2021. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Anh Thơ (giữa) là thành viên nữ duy nhất trong đoàn 13 y bác sĩ đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19, ngày 19.4.2021. Ảnh: BVCC
Bác sĩ Anh Thơ (giữa) là thành viên nữ duy nhất trong đoàn 13 y bác sĩ đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19, ngày 19.4.2021. Ảnh: BVCC
Lên top