Hạn hán ở Gia Lai: Khẩn thiết những công trình nước sạch

Lên top