Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai con trai của chiến sĩ biên phòng bị bệnh máu trắng