Góp tiền, gạch xây trường cho học sinh vùng cao Bản Bung