Góp Tết cùng công nhân lao động nghèo đón Xuân Kỷ Hợi 2019