Gia cảnh thiếu thốn của cậu bé được hóa thân thành CSGT tại Đà Nẵng