LD 21062: Gia cảnh đáng thương của công nhân tử nạn trong vụ cháy ở Bắc Ninh

Anh Khỏa mất đi để lại mẹ già, con thơ cùng nỗi thương nhớ của người vợ trẻ. Ảnh: GĐCC
Anh Khỏa mất đi để lại mẹ già, con thơ cùng nỗi thương nhớ của người vợ trẻ. Ảnh: GĐCC
Anh Khỏa mất đi để lại mẹ già, con thơ cùng nỗi thương nhớ của người vợ trẻ. Ảnh: GĐCC
Lên top