Gần 2,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Nhà dân tại xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ngập gần đến nóc
Nhà dân tại xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ngập gần đến nóc
Nhà dân tại xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ngập gần đến nóc
Lên top