Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gần 165 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện