Gần 15 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và Nam Trung Bộ

Lên top