Gần 1 tỉ đồng quà hỗ trợ công nhân từ Quỹ Tấm Lòng Vàng và Nestlé VN

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhận biểu trưng quà cho CNLĐ
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhận biểu trưng quà cho CNLĐ
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhận biểu trưng quà cho CNLĐ
Lên top