Đưa cặp phao Tấm lòng Vàng đến vùng trũng Đồng Tháp Mười

Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu ba trao cặp phao Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho con em đoàn viên, người lao động xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh). 
Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu ba trao cặp phao Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho con em đoàn viên, người lao động xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh). Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu ba trao cặp phao Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho con em đoàn viên, người lao động xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh). Ảnh: Lục Tùng
Lên top