Đến với những người mẹ “đông con nhất Việt Nam”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng trao quà Quỹ TLV cho bà con giáo dân Quảng Bình.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng trao quà Quỹ TLV cho bà con giáo dân Quảng Bình.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng trao quà Quỹ TLV cho bà con giáo dân Quảng Bình.
Lên top