Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Danh sách tiếp nhận từ 16h ngày 17.11 đến 16h ngày 24.11.2016