Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

Ly Đỗ |

Trong thời gian từ 31.08.2023 đến 21.09.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện.

Nội dung: Số tiền tiếp nhận

Chương trình mỗi ngày một nghìn MoMo: 3.996.071

Cổng 1400: 5.280.000

Chương trình cảnh đời

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương Anh: 10.000

Bạn đọc Lê Bích Tuyên: 10.000

Bạn đọc Trần Thị Giang:10.000

Bạn đọc Vũ Vân Anh: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền: 50.000

Bạn đọc Vũ Thị Hương: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Thuận: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Trà: 50.000

Bạn đọc Trần Thị Thái : 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương Mai: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Nhật Linh: 50.000

Bạn đọc Minh Hương: 50.000

Bạn đọc Lê Thị Ngoan: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Thảo: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương Anh: 50.000

Bạn đọc Đinh Thị Hoài: 150.000

Bạn đọc Phan Quỳnh Anh: 50.000

Bạn đọc Trâm Anh: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Trà My: 50.000

Bạn đọc Thanh Kiều: 50.000

Bạn đọc Trần Hồng Trang: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phụng: 100.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyên: 300.000

Bạn đọc giấu tên: 200.000

Bạn đọc Cao Thị Anh Đào : 2.900.000

Bạn đọc Kim Nguyên: 200.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Hòa: 150.000

Bạn đọc Ngô Trần Thị Hiền: 20.000

Bạn đọc Trần Thị Kim Chi: 100.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Nhật Linh: 20.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Hằng: 20.000

Bạn đọc Phạm Thị Ngọc Hoa: 20.000

Bạn đọc Tạ Thị Đơn: 50.000

Bạn đọc Phạm Khánh Linh: 50.000

Bạn đọc Phan Thị Xuân: 50.000

Bạn đọc Vũ Khắc Tường: 200.000

Bạn đọc Lê Thị Thùy Trang: 150.000

Bạn đọc Đặng Thị Ngọc Hà 150.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Trang: 50.000

Bạn đọc Lê Thị Thúy Nga: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Phương Thảo: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Giang: 50.000

Bạn đọc Đỗ Thị Cẩm Tú: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Tý: 150.000

Bạn đọc Lê Thị Hiệp: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan: 150.000

Bạn đọc Phạm Huỳnh Thu: 50.000

Bạn đọc Vũ Thị Hằng: 50.000

Bạn đọc Cao Thị Thúy: 150.000

Bạn đọc Trần Lan Linh: 50.000

Bạn đọc Cao Vũ Huệ Anh: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Nam Giao: 50.000

Bạn đọc Lê Thị Ngọc: 50.000

Bạn đọc Bùi Văn Dũng: 50.000

Bạn đọc Lộc Thị Thu Huyền: 50.000

Bạn đọc Lê Thị Linh Chi: 100.000

Bạn đọc Trần Thị Cẩm Tú: 150.000

Bạn đọc Kim Nguyễn: 150.000

Bạn đọc Sử Thị Thủy Tiên: 50.000

Bạn đọc giấu tên: 300.000

Bạn đọc Trần Trọng Tâm: 500.000

Bạn đọc Phạm Thị Vui: 50.000

Bạn đọc Trần Thị Thủy Tiên: 100.000

Bạn đọc Lưu Lê Ngọc Anh: 50.000

Bạn đọc Lương Thị Thu Thủy: 150.000

Bạn đọc Trần Thị Minh Kim: 50.000

Bạn đọc Vũ Thị Thanh Loan: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Thùy Dương: 50.000

Bạn đọc Lê Thị Dung : 50.000

Bạn đọc Tăng Thị Vân: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Yến Nhi: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Anh: 50.000

Bạn đọc Chu Thị Hương: 50.000

Bạn đọc Võ Quỳnh Anh: 50.000

Bạn đọc Trần Thị Thu Vân: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Huyền: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Hảo: 50.000

Bạn đọc giấu tên: 100.000

Bạn đọc Phùng Thị Hoài Thương: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Xuân Trường : 40.000

Bạn đọc Nguyễn Lê Minh: 50.000

Bạn đọc Ngô Thế Trường: 20.000

Bạn đọc giấu tên: 90.000

Bạn đọc Phùng Thị Hoài Thương: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Xuân Trường: 40.000

Bạn đọc giấu tên: 500.000

Bạn đọc Phương Hải: 180.000

Bạn đọc Nguyễn Văn Cường:100.000

Bạn đọc Trà Xuân Bình: 5.000

Bạn đọc Phương Alex: 50.000

Bạn đọc Phạm Ngọc Thiên Kim: 150.000

Bạn đọc Hoàng Thị Thu: 10.000

Bạn đọc Nguyễn Văn Cường SVN: 200.000

Bạn đọc Tú Văn: 5.000.000

Bạn đọc Cao Ngọc Quân:12.000

Bạn đọc giấu tên: 100.000

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Lý: 100.000

Bạn đọc giấu tên: 200.000

Bạn đọc Đinh Thanh Hiền: 6.000

Bạn đọc giấu tên: 2.200.000

Bạn đọc Bùi Thị Minh: 20.000

Bạn đọc Phạm Tuấn Hiên: 1.169

Bạn đọc Trà Xuân Bình: 10.000

Bạn đọc Long NT: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Huỳnh: 1.000.000

Bạn đọc Hùng Thanh CT4 Vimeco: 500.000

Bạn đọc Lưu Hồng Phương: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương: 10.000

Bạn đọc Phạm Thị Thùy Dương: 200.000

Bạn đọc Vũ Thị Oanh: 150.000

Bạn đọc Lã Ngọc Minh Hiếu: 150.000

Bạn đọc Nguyễn Lê Minh: 50.000

Bạn đọc Ngô Thế Trường: 20.000

Bạn đọc Tú Văn: 3.000.000

Bạn đọc Huỳnh Thị Am: 100.000

Bạn đọc Hà Thị Thêm: 10.000

Bạn đọc giấu tên: 50.000

Bạn đọc Ngô Thị Thơ: 1.000.000

Bạn đọc giấu tên: 800.000

Bạn đọc giấu tên: 200.000

Bạn đọc Trà Xuân Bình: 15.000

Bạn đọc Tạ Phương Thảo: 10.000

Bạn đọc Ngô Thị Thơ: 500.000

Bạn đọc Ngô Thế Trường: 20.000

Bạn đọc Nguyễn Huynh: 1.000.000

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Lý: 300.000

Bạn đọc Tú Văn: 5.000.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hà: 100.000

Bạn đọc Trần Thị Hạnh: 50.000

Bạn đọc KOLMAKOVA EKATERINA Tú Văn: 3.000.000

Bạn đọc Ngô Thế Trường: 20.000

Bạn đọc Ngô Thị Hương: 10.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền: 200.000

Bạn đọc Nguyễn Trần Ngọc Trinh: 200.000

Bạn đọc Cù Thị Bích Trâm: 50.000

Bạn đọc Ngô Thị Thu Thảo: 150.000

Bạn đọc Bùi Thị Mỹ Duyên: 50.000

Bạn đọc giấu tên: 100.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Anh: 20.000

Bạn đọc Đỗ Thị Trang: 10.000

Bạn đọc Ka Tuyết: 20.000

Bạn đọc giấu tên: 100.000

Bạn đọc Nguyễn Lê Minh: 150.000

Bạn đọc giấu tên: 200.000

Bạn đọc Chu An: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Huynh: 1.000.000

Bạn đọc giấu tên :100.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương: 5.000

Bạn đọc Hà Thị Tâm: 10.000

Bạn đọc Nguyễn Văn Cường SVN: 200.000

Bạn đọc giấu tên 200.000

Bạn đọc Nguyễn Thị Hà: 5.000

Bạn đọc Hoàng Thị Hằng: 20.000

Bạn đọc Nguyễn Lê Minh: 50.000

Bạn đọc Nguyễn Huỳnh: 1.000.000

Bạn đọc Nhi Đào Uyên Ngân: 300.000

Bạn đọc giấu tên: 30.000

Bạn đọc Ví momo: 30.000

Bạn đọc giấu tên: 30.000

Bạn đọc Phan Thị Thủy: 10.000

Bạn đọc Nguyễn Phương Anh: 20.000

Bạn đọc Hoàng Thị Kim Oanh: 10.000

...

Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Ly Đỗ
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng đến với 20 em học sinh nghèo ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 16.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị trao học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp sức cho con đoàn viên

Hoàng Bin |

Quảng Nam - 20 con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi đã được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp sức trước thềm năm học mới.

Quỹ Tấm lòng Vàng khởi công tuyến đường gần 5 tỉ đồng tại Hậu Giang

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Sáng 30.8, tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng tài trợ, chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân kết nối giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh khi đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động thăm, hỗ trợ 4 gia đình của thợ mỏ Vàng Danh tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chia sẻ nỗi đau mất mát với người thân, gia đình của 4 thợ mỏ Công ty CP Than Vàng Danh tử vong trong vụ tai nạn hầm lò vào tối 26.8.2023, sáng nay (28.8), đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình của 4 thợ mỏ xấu số.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Quỹ Tấm lòng Vàng đến với 20 em học sinh nghèo ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 16.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị trao học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp sức cho con đoàn viên

Hoàng Bin |

Quảng Nam - 20 con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi đã được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp sức trước thềm năm học mới.

Quỹ Tấm lòng Vàng khởi công tuyến đường gần 5 tỉ đồng tại Hậu Giang

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Sáng 30.8, tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng tài trợ, chính thức khởi công. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp người dân kết nối giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh khi đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động thăm, hỗ trợ 4 gia đình của thợ mỏ Vàng Danh tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chia sẻ nỗi đau mất mát với người thân, gia đình của 4 thợ mỏ Công ty CP Than Vàng Danh tử vong trong vụ tai nạn hầm lò vào tối 26.8.2023, sáng nay (28.8), đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình của 4 thợ mỏ xấu số.