Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ

LĐ |

Trong thời gian từ 01.01 đến 07.01.2024, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện.

Nội dung

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Minh Đức

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Dương Thị Hoan

BĐ Nguyễn Thị Thùy Linh

BĐ Nguyễn Thị Thu Trang

BĐ Võ Phương Uyên

BĐ Nguyễn Thị Lan Anh

BĐ Võ Ngọc Nhân

BĐ H RUNG BUON KRONG

BĐ Nguyễn Hải Phương

BĐ H RIN MLO

BĐ Phạm Thị Ngọc Chi

BĐ Trần Huệ

BĐ Ngô Thị Kim Chi

BĐ Hồ Thị Huyên

BĐ Nguyễn Thị Loan

BĐ Phạm Thị Như Quyên

BĐ Cao Thị Hoài Phương

BĐ Nguyễn Thị Minh Thúy

BĐ Nguyễn Thị An

BĐ Nguyễn Thị Thanh Thảo

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Thị Huyền

BĐ Bùi Thị Hợi

BĐ giấu tên

BĐ Sa Thu Hiền

BĐ Nguyễn Thị Thu Hương

BĐ Nguyễn Trần Thùy Dương

BĐ Nguyễn Ngọc Huyền

BĐ Dương Thị Hương

BĐ Trần Thị Hoa

BĐ Phạm Thị Hiệp

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Thiện Kế

BĐ giấu tên

BĐ Phạm Thị Thu

BĐ Hoàng Thị Linh

BĐ Đinh Thị Thu Phương

BĐ Vương Thị Liên

BĐ Lê Thị Huệ

BĐ Phạm Lê Ngọc

BĐ Trương Thiện Trung

BĐ Ngọc Phụng

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Ngọc Phụng

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Ngọc Phụng

BĐ Lại Thị Tuyết

BĐ Nguyễn Ngọc Phụng

BĐ Nguyễn Thị Thanh Ngân

BĐ giấu tên

BĐ Lại Thị Hiền

BĐ Phạm Thị Yến

BĐ Nguyễn Văn Tùng

BĐ Phạm Thị Yến

BĐ Nguyễn Thiị Xuân

BĐ giấu tên

BĐ Phạm Thị Bích Ngọc

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Ngô Thị Khuyên

BĐ Trà Xuân Bình

BĐ giấu tên

BĐ Trà Xuân Bình

BĐ giấu tên

BĐ Lê Thị Huệ

BĐ Phạm Thị Vi

BĐ Vũ Thị Thúy Hằng

BĐ Hồ Thị Huyền

BĐ Trần Thị Thảo Anh

BĐ Đặng Thị Thanh Huệ

BĐ Võ Ngọc Nhan

BĐ Phạm Bình Yên

BĐ Trần Thị Hoa

BĐ H RUNG BUON KRONG

BĐ Sầm Thi Oanh

BĐ Nguyễn Cẩm Duyên

BĐ Nguyễn Hải Phương

BĐ Nguyễn Thị Loan

BĐ Phan Thị Hip

BĐ Đao Thị Hoa

BĐ Bùi Thị Hợi

BĐ Mai Trang

BĐ Nguyễn Thị An

BĐ Nguyễn Thị Hạnh

BĐ Phạm Thị Như Quyên

BĐ Trần Trọng Hưng

BĐ Nguyễn Thị Tuyến

BĐ giấu tên

BĐ Huỳnh Thanh Thảo

BĐ Bui Thị Thu Hà

BĐ Nguyên Thị Ngọc Anh

BĐ Trần Thị Hải Yến

BĐ Nguyễn Thị Lâm Oanh

BĐ Nguyễn Thị Thu Hương

Mo Mo

BĐ giấu tên

BĐ Phan Thị Kiem Duyên

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Lê Minh

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Lê Minh

BĐ Võ Thị Hồng Thu

BĐ giấu tên

BĐ Lưu Đình Quyền

BĐ Trương Thị Nhung

BĐ Trà Xuân Bình

BĐ Nguyễn Thị Thu Thủy

BĐ Lê Thị Thành Anh

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Cẩm Duyên

BĐ giấu tên

BĐ Đặng Thị Thanh Huệ

BĐ Vũ Hồng Thúy

BĐ Dương Thị Thu Giang

BĐ giấu tên

BĐ Phan Thị Kim Duyên

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Thị Tuyến

Công Ty

BĐ Lương Thị Hoa

BĐ Nguyễn Thị Hồng Anh

BĐ Mai Trang

BĐ Đặng Thị Ngọc

BĐ Nguyễn Thị Loan

BĐ Trần Thị Tuyết Mai

BĐ Vũ Thị Cúc

BĐ Trần Trọng Hưng

BĐ Nguyễn Thị Thiên Trang

BĐ Đặng Thị Thìn

BĐ Nguyễn Thị Khánh

BĐ Nguyễn Thị Lâm Oanh

BĐ giấu tên

BĐ Bùi Thị Thu Hà

BĐ Huỳnh Thanh Thảo

BĐ Nguyễn Thị Ngọc Anh

BĐ Ngô Quỳnh Ngân

BĐ Lê Thị Thuận

BĐ Nguyễn Thị Mai Thu

BĐ Đàm Thị Yến

BĐ Vũ Thị Dẻ

BĐ Trần Thị Thu Thảo

BĐ Giáp Thị Loan

BĐ Cao Thị Hương Nhu

BĐ giấu tên

BĐ Khổng Thị Mến

BĐ giấu tên

BĐ Đinh Thị Vân

BĐ giấu tên

BĐ Danh

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Phương Thùy Dương

BĐ giấu tên

BĐ Phùng Thị Thủy

BĐ giấu tên

BĐ Phạm Thị Hoài Thu

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Thị Thẩm

BĐ Nguyễn Thị Tình

BĐ Lê Thị Liệu

BĐ Phạm Thị Dung

BĐ Tô Thị Thu Nga

BĐ Đinh Thị Hến

BĐ Trịnh Thị Hồng Nhung

BĐ Nguyễn Thị Ngọc

BĐ Triệu Mùi Côi

BĐ Trịnh Thị Lan

BĐ Nguyên Thị Khanh

BĐ Nguyễn Thị Hiền

BĐ Nguyễn Thị Sinh

BĐ Nguyễn Thị Hồng Ngọc

BĐ Đặng Thị Ngọc

BĐ Trần Thị Tuyết Mai

BĐ Phan Thị Thu Hiền

BĐ Đoàn Thị Ngân

BĐ Vũ Hồng Thúy

BĐ Ngô Quỳnh Ngân

BĐ Vũ Thị Lộc

BĐ Đinh Thị Hồng Ngát

BĐ Lương Thị Vân

BĐ Dương Thị Kim Ngân

BĐ Hoàng Thị Lê

BĐ Nguyễn Thị Hằng

BĐ Nguyễn Thị Hồng

BĐ Nguyễn Thị Hương Giang

BĐ Phạm Hoàng Thiên Nga

BĐ Bùi Thi Nga

BĐ Lê Thị Thanh Anh

BĐ Lê Thị Thanh Anh

BĐ Đoàn Thị Hương

BĐ Nguyễn Thị Bích Nhi

BĐ Nguyễn Thị Minh

BĐ Nguyễn Văn Cường

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Tường Duyên

BĐ giấu tên

BĐ Trần Thị Hương Trang

BĐ giấu tên

BĐ Vũ Thị Thơm

BĐ Vũ ThỊ Kiều Hương

BĐ Nguyễn Đình Quân

BĐ Lê Thị Thanh Thủy

BĐ Nguyễn Thị Diệp

BĐ Nguyễn Thị Thúy

BĐ Nguyễn Hải Yến

BĐ Nguyễn Thị Thu

BĐ Vàng Thi La

BĐ Nguyễn Thị Liên

BĐ Nguyễn Thị Trúc

BĐ Nguyễn Thị Trang

BĐ Nguyễn Thị Lý

BĐ Lê Thị Linh

BĐ Lê Thanh Linh

BĐ Carousel

BĐ Bùi Thị Quỳnh Thương

BĐ Đinh Thị Hồng Ngát

BĐ giấu tên

BĐ Bùi Thị Hoa

BĐ Nguyễn Thị Hằng

BĐ Bùi Thiị Thanh Dung

BĐ Nguyễn Thị Sinh

BĐ Chu Thị Thảo

BĐ Hồng Mẫn 99

BĐ Dương Thị Kim Ngân

BĐ Nông Thị Thu Mây

BĐ Hoàng Thị Lê

BĐ Triệu Mùi Cói

BĐ Trần Thị Hải Yến

BĐ Nguyễn Thị Hiền

BĐ Nguyễn Thị Ngọc

BĐ Phạm Thị Dung

BĐ Vũ Thị Lộc

BĐ Phan Thị Thu Hiền

BĐ Nguyễn Thị Tình

BĐ Đinh Thị Hiền

BĐ Ngô Thị Hoàng Y

BĐ Lê Thị Thu Hiền

BĐ Trịnh Thị Lan

BĐ Nguyễn Thị Hương Giang

BĐ Phạm Hoàng Thiên Nga

BĐ Trà Xuân Bình

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Tú Văn

BĐ Phạm Thị Hoài Phương

BĐ Phùng Thị Thu Xuân

BĐ Nguyễn Thị Yến

BĐ Tạ Kim Thoa

BĐ Bùi Thị Thanh Dung

BĐ Vũ Thị Thảo

BĐ Phạm Thị Hoài Nhi

BĐ Phan Thị Thương

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Thị Thắng

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Thị Thu Hiền

BĐ Đinh Thị Thanh Thu

BĐ Đặng Thu Trang

BĐ Lê Quỳnh Chi

BĐ Nguyễn Thị Diệp

BĐ Nguyễn Thị Vân Anh

BĐ Nguyễn Đình Quân

BĐ giấu tên

BĐ Ngô Thị Hoàng Y

BĐ Nguyễn Thị Thơ

BĐ Nguyễn Thị Lý

BĐ Chu Thị Trà Mi

BĐ Đặng Thị Thu Hiền

BĐ Phương Nhi

BĐ Vũ Thị Bích Hồng

BĐ Trần Thị Phương

BĐ Nguyễn Thị Huyền Trang

BĐ Huyền Khoan

BĐ Nông Thị May

BĐ Lê Thị Ngọc Diệp

BĐ Nguyễn Mai Hậu

BĐ Tống Thị Lương

BĐ Lâm Thị Diễm Thúy

BĐ Nguyễn Thị Khánh Linh

BĐ Nguyễn Thị Ngọc

BĐ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

BĐ Vũ Thị Hoài

BĐ Hồng Mận

BĐ Trần Anh Thư

BĐ Nguyễn Thị Trúc

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ giấu tên

BĐ Nguyễn Ngọc Phụng

BĐ Phạm Thị Thanh Trúc

BĐ Mai Thanh Hoa

BĐ Nguyễn Thị Hương

BĐ Tú Văn

BĐ Nguyễn Thị Ngọc Hân

BĐ Trần Thùy Trang

BĐ Nguyễn Lê Minh

BĐ Nguyễn Thị Hà Vi

BĐ Nguyễn Lê Minh

BĐ giấu tên

BĐ Phan Thị Huyền Trang

BĐ Đỗ Thị Hương Giang

BĐ giấu tên

BĐ Bùi Thị Thu Hiền

BĐ Nguyễn Thị Vân Thanh

BĐ Đỗ Thị Huyền

BĐ Đặng Thị Vân Thanh

BĐ Đỗ Thị Huyền

BĐ giấu tên

BĐ Thúy

BĐ Khả Thị Tâm

BĐ giấu tên

BĐ Triệu Thị Huệ

BĐ Vi Thị Huế

BĐ Đỗ Thị Huyền

BĐ Đặng Thị Trinh

BĐ Quách Hải Yến

BĐ Nguyễn Phương Thảo

BĐ Thùy

BĐ Khả Thị Tâm

BĐ Triệu Thị Huệ

BĐ Vi Thị Huế

BĐ Nguyễn Thị Hà

BĐ Nguyễn Thị Hải Linh

BĐ giấu tên

BĐ Hồng Diệu

BĐ Đặng Thị Thùy Trang

BĐ Nguyễn Tuyết Anh

BĐ Tống Thị Ngọc

BĐ Song Nguyệt

BĐ Lê Như Quỳnh

BĐ Uông Thị Loan

BĐ Vũ Thị Hồng

BĐ giấu tên

Số tiền tiếp nhận

500.000đ

200.000đ

10.000đ

2.000đ

30.000đ

20.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

30.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

1.000đ

1.000.000đ

500.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

1.000.000đ

40.000đ

1.000.000đ

40.000đ

1.000.000đ

30.000đ

10.000đ

30.000đ

10.000đ

60.000đ

10.000đ

500.000đ

10.000đ

500.000đ

10.000đ

130.000đ

10.000đ

100.000đ

200.000đ

10.000đ

10.000đ

5.000đ

50.000đ

5.000đ

200.000đ

10.000đ

10.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

1.103.000đ

200.000đ

200.000đ

30.000đ

50.000đ

50.000đ

30.000đ

50.000đ

200.000đ

5.000đ

100.000đ

10.000đ

5.000đ

20.000đ

300.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

300.000đ

10.000đ

200.000đ

5.000đ

300.000đ

10.000đ

200.000đ

50.000.000

200.000đ

10.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

2.000đ

200.000đ

10.000đ

10.000đ

5.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

100.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

30.000đ

10.000đ

10.000đ

5.000đ

200.000đ

10.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

100.000đ

100.000đ

100.000đ

300.000đ

20.000đ

200.000đ

20.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

300.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

300.000đ

100.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

10.000đ

30.000đ

10.000.000đ

300.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

300.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

500.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

10.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

100.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

10.000đ

500.000đ

500.000đ

40.000đ

10.000đ

80.000đ

10.000đ

10.000.000đ

10.000đ

80.000đ

50.000đ

80.000đ

50.000đ

200.000đ

50.000đ

200.000đ

80.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

80.000đ

2.000đ

80.000đ

200.000đ

200.000đ

80.000đ

80.000đ

80.000đ

80.000đ

200.000đ

200.000đ

80.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

80.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

80.000đ

80.000đ

80.000đ

10.000đ

(Danh sách còn tiếp)

Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

TIN LIÊN QUAN

Khánh thành tuyến đường gần 5 tỉ đồng do Quỹ Tấm lòng Vàng tài trợ ở Hậu Giang

Tạ Quang - Phong Linh |

Hậu Giang - Ngày 20.4, tuyến đường Kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ do Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng tài trợ đã chính thức khánh thành.

LD 24037: Chồng mất trong vụ nổ nhà máy giấy, vợ trẻ gồng gánh nuôi 2 đứa con thơ

Thuỳ Trang - Minh Nguyễn |

Sơn La - Vụ nổ xảy ra tại Nhà máy giấy ở Tiên Du - Bắc Ninh cướp đi sinh mạng của anh Quàng Văn Thịnh (SN 1993, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) khiến gia đình vốn đã khó khăn lại mất đi người đàn ông trụ cột, để lại vợ trẻ cùng con thơ.

Trao tiền bạn đọc ủng hộ cụ bà U70 ở xóm chạy thận Cần Thơ

MỸ LINH |

Bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) mắc nhiều bệnh, sống một mình ở xóm chạy thận Cần Thơ nhận được hơn 6,5 triệu đồng từ bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng.

Giao Hàng Tiết Kiệm cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng xây mới điểm trường tại Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Sau khi nắm bắt được thông tin nhiều em học sinh mầm non đang phải học tạm tại nhà kho bếp ăn của điểm trường, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã ủng hộ 350 triệu đồng góp phần xây dựng phòng học mới cho các em học sinh thắp lên ước mơ, ươm những mầm xanh nơi vùng cao Hòa Bình.

Giao thông nông thôn đổi thay nhờ công trình Tấm lòng Vàng

Phong Linh - Bích Ngọc |

Tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau 2 (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng tài trợ từ khi hoàn thành đã tạo điều kiện đi lại cho bà con, giúp thay đổi diện mạo của địa phương.

Sạt lở đất trong đêm ở Hà Nội khiến 3 cháu bé tử vong

Tô Thế |

Mưa lớn gây sạt lở khiến bức tường nhà đổ ập đè lên 3 cháu bé. Sự việc xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội).

Vinh quang Việt Nam - Anh hùng cứu hỏa Nguyễn Chí Thành hơn 20 năm tận hiến với nghề

Minh Tâm - Chân Phúc |

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, một người lính bản lĩnh, say nghề và dấn thân. Hơn 20 năm qua, anh dốc lòng cùng đồng đội hoàn thành trách nhiệm của người lính thời bình.

Cập nhật giá vàng sáng 13.5: Vàng nhẫn bất động, vàng miếng rơi tự do

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 13.5: Tính đến 6h sáng nay, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 86-91,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tăng lên mức 74,9-77,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 2.359,7 USD/ounce.

Khánh thành tuyến đường gần 5 tỉ đồng do Quỹ Tấm lòng Vàng tài trợ ở Hậu Giang

Tạ Quang - Phong Linh |

Hậu Giang - Ngày 20.4, tuyến đường Kênh xáng Nàng Mau 2, thị xã Long Mỹ do Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng tài trợ đã chính thức khánh thành.

LD 24037: Chồng mất trong vụ nổ nhà máy giấy, vợ trẻ gồng gánh nuôi 2 đứa con thơ

Thuỳ Trang - Minh Nguyễn |

Sơn La - Vụ nổ xảy ra tại Nhà máy giấy ở Tiên Du - Bắc Ninh cướp đi sinh mạng của anh Quàng Văn Thịnh (SN 1993, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) khiến gia đình vốn đã khó khăn lại mất đi người đàn ông trụ cột, để lại vợ trẻ cùng con thơ.

Trao tiền bạn đọc ủng hộ cụ bà U70 ở xóm chạy thận Cần Thơ

MỸ LINH |

Bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) mắc nhiều bệnh, sống một mình ở xóm chạy thận Cần Thơ nhận được hơn 6,5 triệu đồng từ bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng.

Giao Hàng Tiết Kiệm cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng xây mới điểm trường tại Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Sau khi nắm bắt được thông tin nhiều em học sinh mầm non đang phải học tạm tại nhà kho bếp ăn của điểm trường, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã ủng hộ 350 triệu đồng góp phần xây dựng phòng học mới cho các em học sinh thắp lên ước mơ, ươm những mầm xanh nơi vùng cao Hòa Bình.

Giao thông nông thôn đổi thay nhờ công trình Tấm lòng Vàng

Phong Linh - Bích Ngọc |

Tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau 2 (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng tài trợ từ khi hoàn thành đã tạo điều kiện đi lại cho bà con, giúp thay đổi diện mạo của địa phương.