Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ

LĐ |

Trong thời gian từ 04.12 đến 7.12.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giúp đỡ và đồng hành cùng quỹ trong các chương trình từ thiện.

Nội dung: Số tiền tiếp nhận

Bạn đọc Huỳnh Tấn Út

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Xuân Bình

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Huy

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Cúc

Bạn đọc Nguyễn Thị Trang

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Thinh

Quy Ho Tro Tre Em

Bạn đọc Nguyễn Thi Thanh Lan

Bạn đọc Trần Thị Hồng Tươi

Bạn đọc Nguyễn Thị Nguyệt Nga

Bạn đọc Phạm Thị Ngọc Anh (Ánh)

Bạn đọc Nguyễn Thị Vân Anh

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thủy)

Bạn đọc Trần Thị Mai Trúc

Bạn đọc Nguyễn Thị Bích

Bạn đọc Trần Văn Vương

Bạn đọc Ngô Thị Mỹ Châu

Bạn đọc Nguyễn Thị Lương

Bạn đọc Trương Thị Mỹ Linh

Bạn đọc Trần Thị Trúc Lan

Bạn đọc Phạm Minh Thọ (Thơ)

Bạn đọc Đoàn Thị Quế

Bạn đọc Hoàng Thị Thúy (Thủy)

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bạn đọc Bùi Mai Khánh Linh

Bạn đọc Trương Thị Thương

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Bạn đọc Tạ Minh Thu (Thư)

Bạn đọc Đặng Nguyễn Yến Trang

Bạn đọc Đỗ Thị Kim Ly (Lý)

Bạn đọc Ủng hộ

Bạn đọc Lê Thị An (Ân)

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Vân

500.000đ

30.000đ

5.000đ

5.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

20.000đ

20.000đ

10.000đ

10.000đ

15.000đ

10.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Loan

Bạn đọc Thi Minh Anh (Ánh)

Bạn đọc Vũ Quỳnh Như

Bạn đọc Lo Thị Duyên

Bạn đọc Nguyễn Thị Hoài

Bạn đọc Trần Thị Nga

Bạn đọc Hà Thị Hạnh

Bạn đọc Nguyễn Ánh Dương

Bạn đọc Vũ Thanh Trúc

Bạn đọc Nguyễn Thị Thảo Nhi

Bạn đọc Phạm Thị Mai Quyên

Bạn đọc Nguyễn Thị Nga

Bạn đọc Ủng hộ

Bạn đọc Nguyễn Đào Phương Nguyên

Bạn đọc Nay Pao Lao

Bạn đọc Chu Thị Thu

Bạn đọc Ủng hộ

Bạn đọc Nguyễn Trần Như Ngọc

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Châu

Bạn đọc Trương Thị Nguyệt Nhi

Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy (Thùy)

Bạn đọc Lê Thị Hà Giang

Bạn đọc Nguyễn Thị My (Mỹ)

Bạn đọc Khúc Thị Thu Hoan (Hoàn)

Bạn đọc Phạm Thuy Ngọc Anh (Ánh)

Bạn đọc Lê Hoài Mặc Nhiên

Bạn đọc Trần Thị Thu Thảo

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Anh (Ánh)

Bạn đọc Trần Thị Kim Yến

Bạn đọc Lê Thị Bích Ngọc

Bạn đọc Bùi Thu Thảo

Bạn đọc Trần Thị Phương Hằng

Bạn đọc Nguyễn Thương Minh Anh (Ánh)

Bạn đọc Nguyễn Thị Anh Thư

Bạn đọc Trần Thị Diễm Thúy (Thủy)

Bạn đọc Nguyễn Văn Tư (Tú)

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Vi

Bạn đọc Nguyễn Phạm Phương Uyên

Bạn đọc Tạ Bích An (Ân)

Bạn đọc (Lò, Lô) Thị Tuyên

Bạn đọc Nguyễn Thị Kỳ Duyên

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Ngân

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

Bạn đọc Đặng Thị Thúy (Thùy, Thủy)

Bạn đọc Phạm Thị Thu Hiền

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phương Uyên

Bạn đọc Lâm Thị Ngọc Anh (Ánh)

Bạn đọc Đào Thị Vân

Bạn đọc Mai Thị Anh Thơ

Bạn đọc Lê Thị Huyền Trang

Bạn đọc Hồ Thị Mỹ Diệu

Bạn đọc Nguyễn Thùy Dung

Bạn đọc Nguyễn Thị Anh Thư

Bạn đọc Nguyễn Đặng Trâm Anh

Bạn đọc Hoàng Thị Giang

Bạn đọc Phạm Thanh Vy

Bạn đọc Nguyễn Thị Lương

Bạn đọc Nguyễn Thanh Hằng

Bạn đọc Nguyễn Thị Diệu Linh

Bạn đọc Trịnh Thị Ngọc Hân

Bạn đọc Nguyen Thi Da Cam

Bạn đọc Nguyễn Ngân Ngọc Ngọc

Bạn đọc Võ Thị Thùy Trang

Bạn đọc Nguyễn Phùng Thị Mỹ Duyên

Bạn đọc Lê Thị Diễm Châu

Bạn đọc Nguyễn Lê Minh

Bạn đọc Nguyễn Vương Khôi

Công Ty Cp Bia Sài Gòn Miền Tây

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Lưu Đình Quyền (Quyên)

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Lưu Đình Quyền (Quyên)

Bạn đọc Phạm Thị Kiều Nga

Bạn đọc Đoàn Thị Thúy Hằng

Bạn đọc Nguyễn Thị Tuyến (Tuyên)

Bạn đọc Trần Thị Hoài Thu

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Trương Thị Bích Ngọc

Bạn đọc Ngô Thị Ánh Nguyệt

Bạn đọc Nguyện Thị Phương (Phượng)

Bạn đọc Võ Thị Như Ý

Bạn đọc Nguyễn Thị Diệu Nga (Ngà)

Bạn đọc ủng hộ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

50.000đ

300.000đ

50.000.000đ

35.000đ

35.000đ

30.000đ

100.000đ

100.000đ

100.000đ

5.000đ

5.000đ

5.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

5.000đ

20.000đ

5.000đ

10.000đ

10.000đ

Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Châu

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Lê Hà Anh

Bạn đọc Huỳnh Thị Tuyết Mai

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Trần Mỹ Uyên

Bạn đọc Phạm Minh Thọ (Thơ)

Bạn đọc Trần Ngọc Bảo Trân (Trần)

Bạn đọc Nguyễn Vũ Hương Ni

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Anh (Ánh)

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Tạ Thị Hằng

Bạn đọc Đào Thị Quỳnh Anh

Bạn đọc Hồ Thị Thiêm

Bạn đọc Lo Thi Xuyet

Bạn đọc Hà Thji Hanh (Hạnh)

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Phụng

Bạn đọc Huỳnh Thị Hương Giang

Bạn đọc Lê Thị Nhật Anh (Ánh)

Bạn đọc Trương Thị Mỹ Linh

Bạn đọc Nay Pao Lao

Bạn đọc Nguyễn Thị Nga (Ngà)

Bạn đọc Nguyễn Thị Lương

Bạn đọc Nguyễn Thị Anh Thư (Thu)

Bạn đọc Trần Thị Phương Hằng

Bạn đọc Bùi Thị Thu Thủy

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương (Phượng)

Bạn đọc Nguyễn Thị Bích

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Vân

Bạn đọc Trần Hoa

Bạn đọc Lê Thji Bích Ngọc

Bạn đọc Ban Thi Huong

Bạn đọc Vũ Thanh Trúc

Bạn đọc Nguyễn Thị Vân

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Trần Lê Trúc Giang

Bạn đọc Huỳnh Thị Hồng Diệu

Bạn đọc Nguyen Thi Da Cam

Bạn đọc Lê Nguyễn Hồng Hạnh

Bạn đọc Đào Ngọc Hòa (Hoa)

Bạn đọc Nguyễn Trần Như Ngọc

Bạn đọc Nguyễn Đào Phương Nguyên

10.000đ

1.000.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

Bạn đọc Phạm Thị Tố Như

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Trần Hương (Hường)

Bạn đọc Nguyễn Đặng Trâm Anh

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền Trang

Bạn đọc Phan Thị Bích Dung

Bạn đọc Phan Thị Thanh Nga

Bạn đọc Lu Thi Cam Tien

Bạn đọc Tạ Minh Thu (Thư)

Bạn đọc Lo Thi Tuyen

Bạn đọc Đào Thị Vân

Bạn đọc Lê Thị An (Ân)

Bạn đọc Trần Thị Thắm

Bạn đọc Ngọc Trân (Trần)

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Trần Thị Diệu Hiền

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Ngân (Ngàn)

Bạn đọc Trương Thị Tuyết Vy

Bạn đọc Trần Thị Trúc Lan

Bạn đọc Phạm Thị Thu Hiền

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Bạn đọc Nguyễn Văn Tư (Tú)

Bạn đọc Võ Thị Thùy Trang

Bạn đọc Van Thi Hong Hanh

Bạn đọc Nguyễn Phùng Thị Mỹ Duyên

Bạn đọc Ban Thi Huong

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Ong Tu Van

Bạn đọc Phan Thị Thơ (Thọ)

Bạn đọc Trịnh Thị Hoa (Hòa)

Bạn đọc Phạm Thị Thùy (Thúy)

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Nguyễn Thị Hiền

Bạn đọc Trương Thảo Nguyên

Bạn đọc Phạm Thị Quân

Bạn đọc Lêa Cẩm Diệu

Bạn đọc Nguyễn Thị Long Giang

Bạn đọc Nguyễn Phương Nhung

Bạn đọc ủng hộ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

50.000đ

30.000đ

20.000đ

3.000.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

5.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

300.000đ

Bạn đọc Nguyenhien91

Bạn đọc Phạm Thị Lộc

Bạn đọc Nguyễn Thị Hà

Bạn đọc Nguyễn Thị Nhàn (Nhạn)

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Dung

Bạn đọc Hồ Thị Thiêm

Bạn đọc Thúy (Thủy, Thùy)

Bạn đọc Vi Thị Mai

Bạn đọc Đặng Nguyễn Yến Trang

Bạn đọc Lâm Thị Anh (Ánh)

Bạn đọc Lâm Yến Nhi

Bạn đọc Lu Thi Cam Tien

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương (Phượng)

Bạn đọc Xuân Mai

Bạn đọc Trần Thị Hoa Lan

Bạn đọc Xa Thi Kieu Mi

Bạn đọc Nguyễn Thị Vân Chuyên

Bạn đọc Trần Lam Kim Ngân (Ngàn)

Bạn đọc Huỳnh Thị Cẩm Thu (Thư)

Bạn đọc Hoàng Thị Hồng Lê (Lệ)

Bạn đọc Dương Hồng Gấm

Bạn đọc Trần Thị An (Ân)

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hiền

Bạn đọc Nguyễn Thị Lê Trâm

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Phụng

Bạn đọc Phan Thị Thanh Nga

Bạn đọc Lê Thị Ngọc Tuyết

Bạn đọc Mai Thị Hương

Bạn đọc Hang Thuy Ai

Bạn đọc Thùy Dương

Bạn đọc Nguyễn Phương Thảo

Bạn đọc Nguyễn Thu Hằng

Bạn đọc Lê Thị Mỹ Trinh

Bạn đọc Phạm Thị Quỳnh

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Nguyễn Thúy Hồng Vy

Bạn đọc Trần Ngọc Bảo Trân

Bạn đọc Trần Thu Uyên

Bạn đọc Nguyễn Thị Như Quỳnh

Bạn đọc Nguyễn Thị Nga (Ngà)

Bạn đọc Trần Thị Trang

20.000đ

10.000đ

500.000đ

500.000đ

90.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

Bạn đọc Phạm Thị Tố Như

Bạn đọc Lo Thi Xuyet

Bạn đọc Tranhoa

Bạn đọc Phan Nhung

Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Hân

Bạn đọc Trần Thị Thắm

Bạn đọc Lê Đỗ Thị Hương Trà

Bạn đọc Đào Thị Quỳnh Anh

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Đỗ Thị Lương

Bạn đọc Võ Thị Mộng Tuyền

Bạn đọc Phạm Diệu Linh Giang

Bạn đọc Lê Thị Mỹ Linh

Bạn đọc Lê Thị Quỳnh Transfer

Bạn đọc H Kieu Mlo

Bạn đọc Nông Thị Huê (Huệ, Huế)

Bạn đọc Van Nguyễn Phương Thảo

Bạn đọc Chu Thị Trang

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Huỳnh Hương

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Huỳnh Thị Hồng Diệu

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Dung

Bạn đọc Trần Thị Dung

Bạn đọc Phạm Hồng Cúc

Bạn đọc Nguyễn Thị Nga (Ngà)

Bạn đọc Nguyễn Hồng Phương (Phượng)

Bạn đọc Nguyễn Hũu Nghĩa

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Bạn đọc Vi Thị Giang

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Cúc

Bạn đọc Nguyễn Thị Nhật Quyên

Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Diên (Diễn)

Bạn đọc Trương Thị Tuyết Vy

Bạn đọc Thúy Ngân

Bạn đọc Lan Kiều

Bạn đọc Phan Thị Bích Dung

Bạn đọc Cao Thị Tuyết

Bạn đọc Phạm Thị Thủy (Thúy, Thùy)

Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền Trang

Bạn đọc Văn Thị Hồng Hạnh

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

10.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

200.000đ

300.000đ

200.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

Bạn đọc Huỳnh Thị Tuyết Mai

Bạn đọc Ngọc Trần

Bạn đọc Nguyễn Thị Nguyệt Nhi

Bạn đọc Nguyễn Văn Quang (Quảng)

Bạn đọc Cao Phương và các MTQ

Bạn đọc Nguyễn Lê Minh

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc Hồ Thị Thanh Vân

Bạn đọc Lê Thị Mai

Bạn đọc Vi Quỳnh Trang

Bạn đọc Triệu Thị Hải

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương

Bạn đọc Phạm Thị Thanh Thủy (Thúy)

Bạn đọc Nguyễn Thị Út Em

Bạn đọc Nguyễn Thị Kiều Trang

Bạn đọc Nguyễn Mai Phương

Bạn đọc Trần Thị Nga (Ngà)

Bạn đọc Phạm Thị Loan

Bạn đọc Trần Thị Hoa (Hòa)

Bạn đọc Trần Thị Tuyết Phương

Bạn đọc U Thị Dung

300.000đ

300.000đ

300.000đ

300.000đ

14.200.000đ

50.000đ

100.000đ

30.000đ

300.000đ

10.000đ

10.000đ

5.000đ

5.000đ

10.000đ

5.000đ

20.000đ

5.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

10.000đ

(Danh sách còn tiếp)

Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình và các hoạt động thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xin vui lòng quét mã QR tiếp tục ủng hộ cho hoạt động của Quỹ. Xin cảm ơn!

TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ thân nhân nữ công nhân tử vong

QUANG ĐẠI |

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân nữ công nhân Nghệ An tử vong do tai nạn lao động tại tỉnh Bắc Ninh.

Quỹ Tấm Lòng vàng trao quà cho 2 gia đình chị em dâu bị lũ cuốn

TRẦN TUẤN |

Ngày 15.11, lãnh đạo Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đại diện cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê, Công đoàn cơ sở xã Hà Linh đã trao quà hỗ trợ 2 gia đình chị em dâu ở xã Hà Linh bị lũ cuốn.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các cảnh đời tháng 9.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 79.787.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 9.2023.

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ

Ly Đỗ |

Trong thời gian từ 13.10.2023 đến 26.10.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Bộ Tài chính sẽ gỡ khó cho cơ quan báo chí về vấn đề tự chủ tài chính

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong vấn đề tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ quan báo chí.

Luật sư nói gì về video "nóng" 56s bị phát tán được cho là của Phương Mỹ Chi?

Chí Long |

Những ngày qua, cộng đồng mạng vẫn không ngừng xôn xao trước đoạn clip nhạy cảm dài 56 giây của một nhân vật nữ được cho là giống ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ thân nhân nữ công nhân tử vong

QUANG ĐẠI |

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân nữ công nhân Nghệ An tử vong do tai nạn lao động tại tỉnh Bắc Ninh.

Quỹ Tấm Lòng vàng trao quà cho 2 gia đình chị em dâu bị lũ cuốn

TRẦN TUẤN |

Ngày 15.11, lãnh đạo Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đại diện cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê, Công đoàn cơ sở xã Hà Linh đã trao quà hỗ trợ 2 gia đình chị em dâu ở xã Hà Linh bị lũ cuốn.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các cảnh đời tháng 9.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 79.787.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 9.2023.

Danh sách các đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ

Ly Đỗ |

Trong thời gian từ 13.10.2023 đến 26.10.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau: