Đắc Nông: Trao tặng 3.000 quyển vở cho học sinh vùng khó khăn