Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cùng tiếp sức chiến sĩ Gạc Ma bị ung thư giai đoạn cuối