Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ