Cty Ôtô Trường Hải ủng hộ 500 triệu đồng tới đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Cty CP Ôtô Trường Hải thông qua Quỹ TTXH Tấm lòng vàng Lao động ủng hộ 500 triệu đồng đến 4 tỉnh miền trung bị thiệt hại vì lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn
Cty CP Ôtô Trường Hải thông qua Quỹ TTXH Tấm lòng vàng Lao động ủng hộ 500 triệu đồng đến 4 tỉnh miền trung bị thiệt hại vì lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn
Cty CP Ôtô Trường Hải thông qua Quỹ TTXH Tấm lòng vàng Lao động ủng hộ 500 triệu đồng đến 4 tỉnh miền trung bị thiệt hại vì lũ lụt. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top