Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công ty Điện lực Đà Nẵng ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung