Công ty CP Dệt may 29/3: Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Bà Lê Thị Hải Châu (thứ ba, bên trái qua) - đại diện cho Cty Cp Dệt may 29/3 trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Bà Lê Thị Hải Châu (thứ ba, bên trái qua) - đại diện cho Cty Cp Dệt may 29/3 trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Bà Lê Thị Hải Châu (thứ ba, bên trái qua) - đại diện cho Cty Cp Dệt may 29/3 trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Lên top