Công đoàn Y tế Việt Nam ủng hộ 150 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Bà Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao tiền ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung
Bà Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao tiền ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung
Bà Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao tiền ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung
Lên top