Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao 200 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ