Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao 200 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ

Cán bộ công nhân viên Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tiền ủng hộ nhân dân miền Trung tới Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng
Cán bộ công nhân viên Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tiền ủng hộ nhân dân miền Trung tới Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng
Cán bộ công nhân viên Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tiền ủng hộ nhân dân miền Trung tới Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng
Lên top