Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội với công tác xã hội từ thiện

Đoàn công tác NHCSXH trực tiếp đến thăm hỏi, động viên chị Thắm và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Ảnh: PV
Đoàn công tác NHCSXH trực tiếp đến thăm hỏi, động viên chị Thắm và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Ảnh: PV
Đoàn công tác NHCSXH trực tiếp đến thăm hỏi, động viên chị Thắm và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn. Ảnh: PV
Lên top