Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Doanh nghiệp chế xuất NITORI Việt Nam chia sẻ đến bà con miền Trung