Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Công đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ