Công đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo CĐ Điện lực Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung
Lãnh đạo CĐ Điện lực Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung
Lãnh đạo CĐ Điện lực Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung
Lên top